21.09.2019 20.00 Serge Tonnar: aner Lidder
03.10.2019 20.00 Randschelt Kierch am Duerf
04.10.2019 20.00 Randschelt Kierch am Duerf
05.10.2019 20.00 « En Haus wéi en Haus »
05.10.2019 20.00 Helzerklaus Kierch am Duerf
06.10.2019 17.00 « En Haus wéi en Haus »
06.10.2019 17.00 Helzerklaus Kierch am Duerf
06.10.2019 20.00 « En Haus wéi en Haus »
09.10.2019 20.00 « En Haus wéi en Haus »
10.10.2019 20.00 « En Haus wéi en Haus »
11.10.2019 20.00 Dikrech Kierch am Duerf
13.10.2019 17.00 Dikrech Kierch am Duerf
16.10.2019 20.00 Giischterklaus Kierch am Duerf
18.10.2019 20.00 Giischterklaus Kierch am Duerf
19.10.2019 20.00 Giischterklaus Kierch am Duerf
19.10.2019 20.00 « En Haus wéi en Haus »
20.10.2019 17.00 « En Haus wéi en Haus »
20.10.2019 20.00 « En Haus wéi en Haus »
20.10.2019 17.00 Iechternach Kierch am Duerf
23.10.2019 20.00 « En Haus wéi en Haus »
23.10.2019 20.00 Iechternach Kierch am Duerf
24.10.2019 20.00 « En Haus wéi en Haus »
24.10.2019 20.00 Iechternach Kierch am Duerf
25.10.2019 20.00 « En Haus wéi en Haus »


 

Schulvorstellungen: Klamms Krieg